GROTTEGRUPPA

Grottegeologi og –vern => Grottevern => Emne startet av: Torstein p 03.05.2015 19:17

Tittel: Plan om ny E6 på strekningen mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold kommune
Skrevet av: Torstein p 03.05.2015 19:17
NGF er blitt spurt av Statens vegvesen om å få oversikt over grotter i Sørfold som en mulig ny E6 kan komme i konflikt med. På denne siden har de lagt ut et PDF-kart som viser veglinjene:

www.vegvesen.no/Europaveg/e6sorfold/nyhetsarkiv/oppstart-av-detaljregulering-e6-meg%C3%A5rdenm%C3%B8rsvikbotn-og-planprogram-til-h%C3%B8ring

Området er stort fordi det er en lang strekning og fordi de jobber med tre alternative veglinjer. I første omgang ønsker NGF å få en oversikt over marmorstripene som er innenfor de foreslåtte inngrepsgrensene. Heldigvis har NGU laget 1:50.000 kart for mesteparten av det berørte området.
Det er ganske mange marmorstriper i dette området. Berørte marmorstriper bør undersøkes i felt.

Hvis det er noen som vet om grotter eller karst i (eller nær) de berørte marmorstripene eller som har sjekket ut at noen av marmorstripene ikke har grotter eller karst, er det fint om jeg kan få den informasjonen.
Tittel: Sv: Plan om ny E6 på strekningen mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold kommune
Skrevet av: Rolf p 03.05.2015 21:12
Vegvesenet har laget en video om prosjektet.

Den finnes her:

www.vegvesen.no/Europaveg/e6sorfold.
Tittel: Sv: Plan om ny E6 på strekningen mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold kommune
Skrevet av: Torstein p 07.05.2015 18:33
Bra video, den viser alternativene på flott måte.

Jeg har slått sammen berggrunngsgeolgiske data fra NGUs (Arealis) sine 1:50.000 kart og et oversiktskart fra Statens vegvesen i et PDF-fil. Filen er på ca 40 MB og kan i en stund fremover lastes ned her:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/8097428/NGU%20WMSMAP%20X30%20copy.pdf

Jeg fant nærmere 40 kalkstriper/-lag som kan bli berørt av veglinjene, noen viktige, andre mindre viktige. En del av dem er over tunneler. Kalklagene er (sammen med de andre bergartslagene) synlige på PDFen, som oftest med en lyseblå farge.

En liten del mangler 1:50.000 kart.
Tittel: Sv: Plan om ny E6 på strekningen mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold kommune
Skrevet av: Anders p 03.02.2016 21:11
Regjeringen har bestemt at den videre planleggingen av ny E6 gjennom Sørfold skal ta utgangspunkt i konseptet med helt nye tunneller, bru over Leirfjorden og videre trase på østsiden av Bonådalen.

Det står mer på denne siden: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6sorfold (http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6sorfold) der det også har kommet ny video som viser dette alternativet.
Tittel: Sv: Plan om ny E6 på strekningen mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold kommune
Skrevet av: Torstein p 12.08.2016 22:49
NGF sendte den 7. mars 2016 en vurdering i forbindelse med Statens vegvesens planlegging av den nye E6. Feltbefaringer er eneste mulighet til å vurdere om grotter og karstobjekter blir berørt av utbyggingen. Vurderingen ligger her: http://www.speleo.no/vern/index.htm