GROTTEGRUPPA

Grottegeologi og –vern => White nose syndrome => Emne startet av: Rolf p 28.01.2012 19:35

Tittel: Histopathology Confirms White-Nose Syndrome in Bats in Europe
Skrevet av: Rolf p 28.01.2012 19:35
Artikkel i Journal of Wildlife Diseases, 48(1), 2012 omhandler flaggermus i Tjekkia md WNS:

http://www.caves.org/WNS/Martinkovaetal2012%20WNS%20in%20Europe.pdf