Annonseringer om forumet > Annonseringer for gjester

Driftsavbrudd

(1/1)

Rolf:
Grottegruppa har vært nede en times tid pga strømbrudd hos
nettleverandør.

Admin

Navigering

[0] Oversikt

Skift til full visning