Annonseringer om forumet > Annonseringer for gjester

Strømbrudd

(1/1)

Rolf:
Ustabiliteten i dag skyldes et strømbrudd i Oslo sentrum. Det ser ut til å ordne seg nå.

Admin

Navigering

[0] Oversikt

Skift til full visning