GROTTEGRUPPA

Grottegeologi og –vern => Grottegeologi => Emne startet av: Rolf p 19.04.2014 13:33

Tittel: Hva er pseudokarst ?
Skrevet av: Rolf p 19.04.2014 13:33
For noen år siden fant jeg en grotte et sted hvor en elv renner ut fra en dal.
Da jeg fortalte andre grottere om det og nevnte at det ikke så ut til å være karst i området, sier
en av de andre at det kan være pseudokarst.
Er det noen av dere som kan si litt mer om fenomenet pseudokarst ?
Tittel: Sv: Hva er pseudokarst ?
Skrevet av: Johannes p 19.04.2014 19:30
Spännande! Vad är det för bergarter? (Om pseudokarst kan man säga mycket... :s )
Tittel: Sv: Hva er pseudokarst ?
Skrevet av: Tomas p 21.04.2014 23:14
http://www.speleogenesis.info/directory/glossary/?term=pseudokarst (http://www.speleogenesis.info/directory/glossary/?term=pseudokarst)
Tittel: Sv: Hva er pseudokarst ?
Skrevet av: Johannes p 22.04.2014 08:55
http://wwwpub.zih.tu-dresden.de/~simmert/pkarst/
Tittel: Sv: Hva er pseudokarst ?
Skrevet av: Rolf p 22.04.2014 11:21
Takk for referensene. Jeg fant noe i Encyclopedia of Geomorphology
(redigert av Andrew Goudie) :

http://books.google.no/books?id=JJHyXx42OQEC&pg=PA815&lpg=PA815&dq=pseudokarst+definition&source=bl&ots=rgurnUFqBL&sig=ZASa4C6xLpd_zS_BqlUVUgtg7X4&hl=no&sa=X&ei=5nNNU7XNLqnmywOtkYCoBg&redir_esc=y#v=onepage&q=pseudokarst%20definition&f=false
Tittel: Sv: Hva er pseudokarst ?
Skrevet av: Grottemannen p 22.04.2014 11:34
Morfologi, hydrologi og øvrig topografi som likner karst, men hvor oppløsning av bergmassen ikke har spilt noen særlig rolle. Granitt- og kvartsitt-karst er dannet ved kjemisk oppløsning/forvitring, og må regnes som karst, selv om prosessen er mye langsommere enn i karbonater. Derimot er et "dødislandskap" (dvs. selve ismassen) og områder med lavarør (som raser inn og som har underjordisk drenering) å regne som pseudokarst.  (Pseudo - falsk karst). Det du beskriver, er kanskje vann som går underjordisk i ei steinrøys?