GROTTEGRUPPA

Grottegeologi og –vern => Grottevern => Emne startet av: Anders p 25.10.2008 13:34

Tittel: GROTTEVERN PÅ DAGSORDEN I EU-PARLAMENTET.
Skrevet av: Anders p 25.10.2008 13:34
Den Europeiske Grottevernkommisjonen (http://fsue.ffspeleo.fr/commission/protection/index_commission.htm) har klart å få grottevern på dagsordenen i EU-parlamentet. Frem til 4. desember vil det ligge ute en erklæring (http://www.cavedeclaration.eu) (kalt "WD 66") om grottevern i parlamentet som parlamentsmedlemmene kan undertegne. Hvis flertallet av medlemmene underskriver vil erklæringen bli vedtatt og gå videre til EU-kommisjonen. Vedtaksdelen i erklæringen er som følger (oversatt av undertegnede fra de offentlige danske (http://www.cavedeclaration.eu/downloads/wd_da.pdf) og svenske (http://www.cavedeclaration.eu/downloads/wd_sv.pdf) versjonene):
 
Europaparlamentet,
...
1.  Europaparlamentet oppfordrer Kommisjonen til å sette beskyttelsen av kulturarven, jfr. EF-traktatens artikkel 151, ut i livet med hensyn på karstlandskap og huler som naturområder og kultursteder med henblikk på å sikre at det innarbeides foranstaltninger til fremme av dette i all EUs politikk;
2.  Europaparlamentet mener at foranstaltningene for utvikling av de aktuelle områder må omfatte:
  a) En systematisk undersøkelse av huler og deres omgivelser og deres miljømessige og arkeologiske arv
  b) Opprettelsen av et rettslig rammeverk for å sikre deres beskyttelse og foranstaltninger for å se til at nye bygninger og industriaktiviteter er forenelige med den miljømessige og arkeologiske arv i nærområdet
  c) Oppmuntre til å bevare grotter for å sikre at de blir undersøkt av spesialister som speleologer, geo(morfo)loger, arkeologer, biologer, klimatologer etc.
  d) Økonomisk støtte til prosjekter, bevaring og restaurering;
3.  Europaparlamentet oppfordrer medlemslandene til i samarbeid med Kommisjonen å fremme beskyttelsen og bevaringen av huler og deres arkeologiske arv;
4.  Europaparlamentet pålegger sin formann å sende denne erklæring med underskrivernes navn til medlemslandenes regjeringer og regionale og lokale myndigheter.

11. og 12. november vil Den Europeiske Grottevernkommisjonen ha en stand foran plenumssalen i EU-parlamentet der de vil informere om erklæringen, betydningen av grottevern m.v. 11. november vil det også være en pressekonferanse. Kontaktperson for dette er Christiane_Grebe@qmx.de.
 
Alle som har venner i EU-land bør oppfordre dem til å påvirke sine Eu-parlamentarikere (se oversikt over EU-parlamentarikere (http://www.europarl.europa.eu/members/public.do?language=en)) om å skrive under erklæringen. Oppfordre gjerne til å skrive et brev eller ta en direkte telefon, dette har vanligvis større virkning enn en epost, her er et brevforslag på hhv. fransk og engelsk (http://www.eurospeleo.org/lettre-euro-deput_FR-EN01.doc).

Se også kampanjeteksten (http://www.cavedeclaration.eu/support.php) fra Den Europeiske Grotteverkommisjonen.

Edit: Emnet er gjort prioritert. Moderator

Tittel: ERKLÆRINGEN BLE DESSVERRE IKKE VEDTATT
Skrevet av: Anders p 15.12.2008 20:46
Det lyktes dessverre ikke å få vedtatt erklæringen. Bare 140 parlamentsmedlemmer skrev under og det trengtes 393 for å at erklæringen skulle gå videre til EU-kommisjonen. For mer detaljerte resultater, planer for videre arbeid m.v. se: http://cavedeclaration.eu/news.php (http://cavedeclaration.eu/news.php).